Co nabízíme:
• zaškolením zdravotní sestry v oboru audiometrie ve Vaší ordinaci

• přednáškami s prezentací základních pojmů, principů a postupů při audiometrickém vyšetření na Vašem oddělení

• pořádáním seminářů se zaměřením na využití binaurálního prahu kostního vedení při maskování

• konzultacemi při složitých případech vyšetřování prahové tónové audiometrie
• distribucí výukového CD
• audiovizuální podpora při zaškolení sestry v oboru audiometrie - PEPPS
• pořádání seminářů na téma komunikace s nedoslýchavým a možnosti kompenzace sluchové vady

 

Koho se nabídka týká:
Lékaři ORL a foniatrie,  zdravotní sestry, audiologické sestry, geriatrické sestry, ergotherapeuti, ošetřovatelky...

 

Co získáte:
Všechny akce jsou ohodnoceny kredity potřebnými k celoživotnímu vzdělávání

© 2011–2015 Audioconsulitng & Ing. Gabriela Benešová