PEPPS                                                                                                                  

(Video PEPPS zde)

Zkratka PEPPS obsahuje princip nového způsobu audiovizuální podpory, jde tedy o: Praktickou Edukaci Pomocí Programu Skype.
Jedna stará moudrost říká: „Jednou vidět vydá za tisíckrát slyšet “

METODIKA  PEPPS:

1. Samostudium anatomie z ORL se zaměřením na sluchový orgán
2. Teoretické večerní lekce vedené pomocí výukového CD, PC, internetu a Skype programu

     •  vysvětlení pojmů a principů, užívaných v audiometrii
     • teoretické vysvětlení postupu při vyšetření prahového tónového audiogramu  
     • praktický nácvik přiložení sluchátek a edukace pacienta
     • nácvik umístění web kamery tak aby snímala audiometr ve správném úhlu

3. PEPPS v ORL či Foniatrické ambulanci školené sestry

     • Seznámení pacienta s probíhající PEPPS
     • Získání základní anamnézy, vztahující se k cílenému vyšetření
     • Edukace pacienta před vyšetřením
     • Stanovení prahové křivky vzdušného vedení
     • Stanovení prahové křivky kostního vedení
     • Využití binaurálního prahu při stanovení hladiny maskovacího šumu
     • Kalibrovaná Weberova zkouška

Technické vybavení účastníka PEPPS:
PC připojený k internetu s programem Skype
Webkamera mířící na audiometr

Výhody PEPPS:
Dostupnost
Individuální přístup
Možná následná konzultace při nejasnostech se složitějším audiogramem do roku po zaškolení

Benefity PEPPS:
Pro sestru:
Na příkladech z praxe si sestra prohloubí a osvětlí teoretické znalosti a získá jistotu při vyšetřování pacientů.

Pro lékaře: Audiogram, o který se může spolehlivě opřít při stanovení diagnózy, včasné posouzení schopností a potenciálu uchazečky pro práci v audiometrii. 

Pro pacienta: Zkrácení času vyšetření na nezbytně nutnou dobu.
 

© 2011–2015 Audioconsulitng & Ing. Gabriela Benešová