PROJEKT ZDRAVÁ FIRMA

Rozšíření nabídky zaměstnaneckých benefitů,
podpora péče o zdraví zaměstnanců
včasná diagnostika závažných civilizačních onemocnění
zjednodušení přístupu ke specialistům
vypracování projektu dle individuálních požadavků v rámci projektu zdravá firma  

KOMUNIKACE   •   INFORMACE   •   SLUCH

Komunikace a informace jsou v dnešní době hlavní hnací silou společenského dění. Sluch je jedním z hlavních smyslů, které nám toto umožňují. Chováme se však k němu tak, jak by si zasloužil? Vyhýbáme se přílišnému hluku, dopřejeme si chvilku ticha a relaxace?

Obávám se, že většina z nás odpoví NE.

To, že sluch poškozuje hlučné prostředí, je všeobecně známo. Už méně je v povědomí lidí fakt, že i stres může zhoršit kvalitu slyšení, a to v podobě subjektivně vnímaných zvuků: pískání, šumění, hučení, které nazýváme tinnitus. Příčin vzniku tinnitu může být více, ale je třeba vědět, že může znamenat také počátek zhoršení slyšení a tedy počínající nedoslýchavost.


Nedoslýchavost
nám činí potíže při vzájemné komunikaci. Nejvíce se to projevuje v prostředí, kde je hluk. Telefonování bez možnosti odezírání se stává velkým problémem. Dochází ke špatně pochopeným příkazům, žádostem a důsledek je nedorozumění, z něhož vzniká konflikt a narůstající stres.

Audiogram
je graf, který vznikne podrobným měřením 10 frekvencí a odpoví vám na otázku: Jak vlastně slyším?

Pokud trpíte tinnitem, zjistíme, jak hlasitý váš tinnitus je, a poradíme, jaké možnosti dnešní medicína v léčení tinnitu nabízí.

© 2011–2015 Audioconsulitng & Ing. Gabriela Benešová