PROJEKT SLYŠÍM, ALE NEROZUMÍM

Projekt na podporu nedoslýchavých seniorů a ošetřujícího personálu

 

HLAVNÍ CÍLE PROJEKTU
Informovat o tom jak slyšíme, jaké jsou možné poruchy sluchu a možnosti jejich kompenzace
Preventivní měření sluchu
Praktická edukace péče o sluchadlo

CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU
Senioři
Ošetřující personál

SENIOŘI
Audiometrické měření prahu sluchu
Informace o možnostech kompenzace sluchové vady
Edukace používání a péče o sluchadlo
Praktický nácvik manipulace se sluchadlem
Zprostředkování servisu sluchadel
U imobilních pacientů možnost doladění sluchadla

OŠETŘUJÍCÍ PERSONÁL
Základy komunikace s lidmi se ztrátou sluchu
Informace o principech kompenzace sluchové vady
Typy sluchadel
Edukace v péči o sluchadlo
Praktický nácvik péče o sluchadlo

 

© 2011–2015 Audioconsulitng & Ing. Gabriela Benešová