PROJEKT SLYŠÍCÍ PŘEDŠKOLÁK

Tento screening pomocí přenosného audiometrického přístroje napomáhá včasnému odhalení obtíží v oblasti sluchového vnímání a slouží jako preventivní nástroj k předcházení školní neúspěšnosti dětí na počátku jejich základního vzdělávání.  

DOBŘE SLYŠÍM   •   VŠEMU ROZUMÍM   •   RÁD SE UČÍM

S přístrojem přijedeme do mateřské školky a v předem dohodnutém termínu vaše děti proměříme.

 

PROČ JE DOBRÉ VĚDĚT, JAK VAŠE DÍTĚ SLYŠÍ
Lidská řeč se rozvíjí na základě vnímání okolních zvuků a jejich následným napodobováním.
   Neslyší-li dítě v plném rozsahu, může se to projevit na nesprávné výslovnosti jednotlivých slov.
Pokud dítě hůř slyší, je velmi pravděpodobné, že vám i hůře rozumí.
   Někdy říkáme, že si žije ve svém vlastním světě, ale je tomu opravdu tak?
Rok se zdá dlouhá doba, než vaše dítě nastoupí do první třídy.

   Pokud by se však ukázalo, že má dítě sluchový hendikep, je to situace, kterou lze za pomoci odborníků
   ještě zvládnout.
V dětském věku je onemocnění uší častým problémem, a v mnohých případech má přímý vliv na úroveń
   slyšení. Většinou jsou to nedoslýchavosti přechodné, ale pokud trvají déle, může dojít i k nevratným změnám
   způsobujícím
nedoslýchavost.

VÝHODY MĚŘENÍ SLUCHU V MŠ
Nemusíte si vyčlenit čas na návštěvu ORL lékaře a čekat s dítětem v čekárně plné infekčních pacientů.
Dítě je
měřeno formou hry v přátelském prostředí školky, nikoliv zdravotnického zařízení.
Při zjištění zhoršení sluchu úzce spolupracujeme se specialisty z oboru ORL, foniatrie a logopedie.

JAK MĚŘENÍ PROBÍHÁ
Formou hry dítěti vysvětlíme, jaké zvuky mu budeme do ouška pouštět, a jakmile je dítě zaslechne, tak reaguje
   předem domluveným způsobem.
ření nelze provádět bez porozumění ze strany dítěte.
V některých případech si dítě na
ření zvyká a učí se. Pak konečný audiogram získáme po několika
   dalších sezeních.
ření trvá 10–20 minut.
Celé
ření je zaznamenáno a popsáno v podobě grafu – audiogramu.
Audiogram je předán rodičům v uzavřené obálce.

PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ A CENA MĚŘENÍ
Měření provádíme na přístroji AD 629 INTERAKUSTIK (www.interacoustics.com/callisto)
Výsledky měření jsou s vaším souhlasem ukládány do PC a následně vytištěny pro vaše další potřeby.
Pokud se ření nezdaří na první pokus a opakujeme jej, cena zůstává stejná.
Běžná cena měření je 200 Kč, pro MŠ je cena zvýhodněna na 150 Kč.

 

© 2011–2015 Audioconsulitng & Ing. Gabriela Benešová