Služba AUDIOCONSULTING vznikla v roce 2010 na podporu vzdělávání zdravotníků, kteří se zabývají vyšetřením sluchu.

Doposud bylo naší hlavní náplní organizování seminářů a školení v rámci celoživotního vzdělávání zdravotníků. Každoročně pořádáme semináře v Praze, ale i v Brně. Na požádání vyjíždíme s přednáškovým programem do ambulancí v celé ČR. V posledních letech je novinkou i individuální praktická edukace pomocí PC, programu Skype a internetu. Nedílnou aktivitou firmy AUDIOCONSULTING je presentační činnost na konferencích u nás i v zahraničí.

V roce 2015 dochází k rozšíření činnosti firmy AUDIOCONSULTING o novou službu, která je zaměřena na měření sluchu pomocí speciálního přístroje od firmy Interakustik – AD 629. Měření jsou prováděna v rámci různých projektů, ale také dle individuálních potřeb klientů.  Jednotlivé projekty budou úzce navázány na činnost SLUCHOVÉHO PORADENSKÉHO CENTRA. To spolupracuje s předními odborníky v oborech sociální péče, logopedie a zdravotnictví.

MĚŘENÍ PROVÁDÍ:
Audiologická sestra: LENKA PAVELCOVÁ

Dosažené vzdělání:
Střední zdravotnická škola - Prostějov 1984
Pomaturitní specializační studium z chirurgie – IDVPZ  Brno 1995
Získání pedagogické způsobilosti k vyučování odborných předmětů na zdravotnických školách
Masarykova univerzita, Brno 1998
Osvědčení pro výkon činnosti ve speciálním úseku práce – audiometrie – IDVPZ Brno 2002
Kurz technické audiologie 2017

Odborná praxe:
16 let praxe v oboru audiometrie, ORL a Foniatrie
12 let lektorka v CK (certifikovaný kurz) audiometrie při IDVPZ
10 let absolvování pravidelných vzdělávacích akcí pěti sluchadlových firem působících v ČR
  8 let vlastní firmu AUDIOCONSULTING
  6 let praxe při výdeji a nastavování kompenzačních pomůcek pro nedoslýchavé klienty

 

© 2011–2015 Audioconsulitng & Ing. Gabriela Benešová