Za rozhodnutím založit tuto službu pro lékaře a jejich audiometrické sestry stojí především doc. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D.  MBA  z ORL kliniky FN v Ostravě. Bezprostředně po mé přednášce na Ostravském kongresu audiologických sester se zeptal, zda by kolegyně v oboru uvítaly semináře věnované principům prahové audiometrie. K mému nemalému údivu velká většina z nich zvedla ruku.
Já jsem tuto pomyslně hozenou rukavici zvedla a založila médium, na kterém se právě nacházíte.

A tak se ptám:

Absolvovala jste kurz audiometrie a pracujete na pracovišti, kde vám při začátečnických nejasnostech a pochybách nemá kdo podat pomocnou ruku?

Provádíte audiometrické vyšetření a občas si nevíte rady při stanovení výše maskovacího šumu u komplikovaných případů?

Dlouho jste audiometrické vyšetření neprováděla například z důvodu mateřské dovolené či odchodu na jiné pracoviště a oživení základních principů tohoto vyšetření by vám nový začátek ulehčilo?

Máte před atestací z foniatrie a ráda byste si oživila základy vyšetřování prahové audiometrie?

Potřebujete zaškolit audiometrickou sestru tak, aby dokázala zvládnout potřebnou roční praxi s touto metodou, než nastoupí do certifikovaného kurzu audiometrie?

Chcete porozumět své audiologické sestře a odhalit případné chyby v audiogramu?

Pokud je vám některá z těchto otázek blízká či vám mluví z duše, máte možnost to řešit.

Počáteční nejistota a váhání při prvních audiometrických vyšetřeních někdy přetrvává i po dlouhá léta. Základním problémem k získání potřebných praktických a teoretických znalostí jsou především konzultace se sestrou školitelkou. Na mnohých pracovištích tato sestra buď není, nebo nemá potřebný pedagogický talent jasně vysvětlit složitosti tohoto vyšetření.

Základním principem této služby je samozřejmě diskrétnost.

Na Vaše dotazy se těší virtuální kolegyně

Lenka Pavelcová


 

© 2011–2015 Audioconsulitng & Ing. Gabriela Benešová