RECENZE

Pracuji na pozici personalisty v Centru sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích. V popisu mé pracovní činnosti je zajišťování vzdělávání formou školení kurzů a dalších vzdělávacích aktivit. V našem zařízení jsou ale také uživatelé, kteří krom potíží se zrakem i hůře slyší. Dovedete si představit, jaké obtíže nastanou při ztrátě těchto dvou důležitých smyslů pro život?
Jedno staré přísloví říká:

ZTRÁTA ZRAKU NÁS ODDĚLUJE OD VĚCÍ A ZTRÁTA SLUCHU OD LIDÍ.

Když se nad touto větou zamýšlím, tak ztráta možnosti komunikace s rodinou, a přáteli, nemožnost přijímání informací z okolí je postižení, které kvalitu života ovlivňuje stejně, ne-li více, jako ztráta zraku.
Aby život v našem zařízení byl pro uživatele přínosný a pestrý, pořádáme často různé přednášky a besedy a další kulturní akce.

Koncem loňského roku nás firma AUDIOCONSULTING, prostřednictvím paní Lenky Pavelcové seznámila s kompenzačními pomůckami firmy Widex Line spol. s.r.o. pro nedoslýchavé. Během přednášky si mohli uživatelé vyzkoušet sluchátka INTROSON 2.4 a díky nim obsah sdělovaného i slyšet.

Paní Pavelcová vedla přednášku tak, aby byla srozumitelná, jak zrakově tak i sluchově postiženým uživatelům. Informace o sluchadlech a mýtech s nimi spojenými, které neustále přetrvávají v povědomí veřejnosti, se během této přednášky, podložené argumenty, rozplynuly a bohatá diskuze na závěr byla důkazem, že se akce povedla.

Celá akce proběhla za finanční podpory firmy Widex Line spol. s.r.o., které tímto děkuji.

Závěrem bych také ráda poděkovala paní Pavelcové za zajímavou prezentaci a především způsob, jakým tuto problematiku srozumitelně vysvětlila všem našim uživatelům.

                                        Jana Hrdá

 

© 2011–2015 Audioconsulitng & Ing. Gabriela Benešová